Een verzoek indienen

Hoe schakel ik automatische verlenging van mijn abonnement uit?