Een verzoek indienen

Bevatten geëxporteerde bestanden het type kaart en de kaartgegevens?