Submit a Request

Hvordan sparer jeg batteri mens jeg bruker Navigatør til å registrere en aktivitet?