Prześlij prośbę

Czy typy map i szczegóły map są uwzględnione przy eksporcie plików?