Submit a Request

Hur kan jag spara på batteriet medan jag använder Navigator för att registrera en aktivitet?