Ingår karttyper och kartinformation i filexporten?