Verifierade rutter jämfört med delsträckor från OSM (OpenStreetMap)